Báo giá chụp ảnh gia đình

Báo giá chụp ảnh gia đình của HaHuy Studio

BÁO GIÁ CHỤP ẢNH GIA ĐÌNH

VIP 1: 1.500.000 VNĐ

Trọn gói dịch vụ bao gồm: ( ÁP DỤNG CHO 6 THÀNH VIÊN TRỞ XUỐNG )

1. 01 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ cao cấp

2. 02 Ảnh để bàn (20x30) lamina

3. Trang điểm và làm tóc cho các thành viên nữ trong gia đình

4. Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi hoàn thiện dịch vụ

5. Photoshop 30 ảnh gia đình chọn

Tặng ngay:

- Free 1 bộ vest cho bố

- Free 01 bộ áo dài tùy chọn cho mẹ

VIP 2: 2.500.000 VNĐ

Trọn gói dịch vụ bao gồm: ( ÁP DỤNG CHO 6 THÀNH VIÊN TRỞ XUỐNG )

1. 01 Ảnh phóng (50x75) ép gỗ cao cấp

2. 01 Album ảnh size 20x20 10 tờ 20 trang chất liệu da bìa meka tràn

3. Ảnh đề bàn size 20x30

4. Trang điểm và làm tóc cho các thành viên nữ trong gia đình

5. Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi hoàn thiện dịch vụ

6. Photoshop 30 ảnh gia đình chọn

Tặng ngay:

- Free 1 bộ vest cho bố

- Free 01 bộ áo dài tùy chọn cho mẹ

VIP 3: 4.600.000 VNĐ

Trọn gói dịch vụ bao gồm: ( ÁP DỤNG CHO 6 THÀNH VIÊN TRỞ XUỐNG )

1. 01 Album ảnh (25x25) loại trang 30 trang

2. 02 Ảnh phóng (60x90) ép gỗ cao cấp

3. 02 Ảnh để bàn (20x30) lamina

4. Trang điểm và làm tóc cho các thành viên nữ trong gia đình

5. Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi hoàn thiện dịch vụ

6. Photoshop 30 ảnh gia đình chọn

Tặng ngay:

- Tặng bìa meka thiết kế

- Miễn phí vé vào cửa 1 phim trường tùy chọn

- Free 1 bộ vest cho bố

- Free 01 bộ áo dài tùy chọn cho mẹ

VIP 4: 5.500.000 VNĐ

Trọn gói dịch vụ bao gồm: ( ÁP DỤNG CHO 6 THÀNH VIÊN TRỞ XUỐNG )

1. 01 Album ảnh (30X30) loại trang 30 trang

2. 02 Ảnh phóng (70x110) ép gỗ cao cấp

3. 02 Ảnh để bàn (20x30) lamina

4. Trang điểm và làm tóc cho các thành viên nữ trong gia đình

5. Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi hoàn thiện dịch vụ

6. Photoshop 30 ảnh gia đình chọn

Tặng ngay:

- Tặng bìa meka thiết kế

- Miễn phí vé vào cửa 1 phim trường tùy chọn

- Free 1 bộ vest cho bố

- Free 01 bộ áo dài tùy chọn cho mẹ